Mitä on kuvailutulkkaus?

 

Kuvailutulkkaus muuttaa sanoiksi kuvallista tietoa, jota näkövammainen ei pysty näkemään. Kuvailutulkki jäsentää ja rajaa näköhavainnosta oleellisen tiedon ja välittää sen vastaanottajalle. Kuvailutulkkausta hyödynnetään esimerkiksi elokuvan, kuvataiteen ja teatterin sekä reitin, tilan tai ympäristön kuvailussa. Kuvailutulkkauksen ansiosta näkövammainen pääsee yhdenvertaisena osalliseksi visuaalisesta kulttuurista ja tiedosta. Moniaistinen ja saavutettava kokemus hyödyttää myös heikkonäköisiä ja näkeviä – kuvailutulkkaus auttaa hahmottamaan kuvia ja kiinnittämään huomion taideteoksen ymmärtämisen kannalta olennaiseen tietoon.

 
 

portfolio

Portfoliossa voit tutustua erilaisiin kuvailutulkkausprojekteihini ja siihen kuinka ne toteutettiin.

Tutustu portfolioon

Yayoi Kusaman installaation "Elämän hymni" sisällä hahmotuskyky hämärtyy: pimeä peilihuone vaikuttaa toisaalta pieneltä ja ahtaalta, toisaalta loputtoman avaralta.  Lue kuinka projekti toteutettiin

Yayoi Kusaman installaation "Elämän hymni" sisällä hahmotuskyky hämärtyy: pimeä peilihuone vaikuttaa toisaalta pieneltä ja ahtaalta, toisaalta loputtoman avaralta. Lue kuinka projekti toteutettiin

blogi

Blogissa voit lukea ajatuksiani kuvailutulkkauksesta, seurata käynnissä olevia projekteja ja lukea kuvailutulkkausnäytteitä.

Lue blogia

Tuntematon sotilas -elokuvan kuvailutulkkaus oli intensiivinen ja vaikuttava kokemus, joka hiipi välillä uniinkin. Kuva: Juuli Aschan / Elokuvaosakeyhtio Suomi 2017.  Lue projektista kertova blogi

Tuntematon sotilas -elokuvan kuvailutulkkaus oli intensiivinen ja vaikuttava kokemus, joka hiipi välillä uniinkin. Kuva: Juuli Aschan / Elokuvaosakeyhtio Suomi 2017. Lue projektista kertova blogi


Carita Lehtniemi

kuvailutulkki / graafinen suunnittelija

 

Kuka?

Olen helsinkiläinen kuvailutulkki ja graafinen suunnittelija. Ystäväni kuvailevat minua sanoilla kuulas, terävä ja utelias. Ammattejani yhdistää kiinnostus kuvalliseen ilmaisuun, tekstiin ja viestintään – siihen miten kuvia voi sanallistaa ja sanoja kuvittaa. Olen toiminut graafisena suunnittelijana vuodesta 1999 ja kuvailutulkkina vuodesta 2010 lähtien.

+358 40 5147464
carita[at]kuvailutulkkaus.fi